Visitation

SAKSOs visitation

I SAKSO forstår vi betydning af at have en hurtig, fleksibel og grundig visitation. Vi ved, at det kan være vigtigt og nødvendigt at handle her og nu, men stadig med fokus på at alle forslag til løsninger er socialfagligt funderet og velovervejede.

Visitationen til SAKSO sker gennem direkte dialog med kommunens sagsbehandlere, med fremsendelse af relevante sagsakter. SAKSO udarbejder herefter et oplæg til handlemuligheder indeholdende socialfaglige overvejelser, rammerne for samarbejdet, samt et økonomisk grundlag for dette til den pågældende kommune.

SAKSO udarbejder en kontrakt til den pågældende kommune, hvor de indgåede aftaler og opsigelsesbetingelser er beskrevet.

SAKSO mødes først med den unge, unge voksne eller familien, når fundamentet for samarbejdet er endeligt på plads. SAKSO siger aldrig nej til et samarbejde, når vi først har mødt de involverede parter.

Nærbillede af blankt papir på udklipsholderen med pen på træbordet

Brug for særligt tilrettelagte sociale foranstaltninger?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan tilrettelægge et forløb for jer.