Sammen­slutning af konsulenter
på det sociale område

Vi skaber og udvikler samarbejder, der passer til den enkelte unge og familiernes behov.

Hvem er SAKSO?

Leverandør til kommunerne i Danmark

SAKSO er en veletableret socialfaglig organisation, som arbejder med stor fleksibilitet og vægter socialfaglighed højt. SAKSO er leverandør til kommunerne i Danmark.

SAKSO består af veluddannede socialrådgivere, pædagoger og psykologer, med mange års erfaring i arbejdet med børn, unge, unge voksne og deres familier, der befinder sig i vanskelige og komplekse livssituationer.

SAKSO har eksisteret siden juli 1998.

Hvad laver SAKSO?

Vi hjælper unge

SAKSO arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang og tænkning til udsatte børn, unge, unge voksne og deres familier.

SAKSO udarbejder og udfører, individuelt tilrettelagte og specialiserede sociale foranstaltninger til unge og unge voksne, baseret på et fundament af gensidigt forpligtende samarbejde, med et særligt fokus på livet i praksis.

Vi byder ind med

Samarbejde, erfaring, og høj faglighed

Mange års praksiserfaring understreger vores faglige ståsted, nemlig at der ikke skal skabes pædagogiske og psykologiske systemer, som børn og unge og deres familier skal passes ind i. Problemer som umiddelbart ligner hinanden, kan sagtens skulle løses vidt forskelligt. Derfor handler det konkrete samarbejde, altid om at evne at tilpasse sig til den enkelte unges behov.

Det som eksempelvis tidligere har virket for en bestemt ung, virker ikke nødvendigvis igen i en anden situation der umiddelbart ligner, idet kompleksiteten er uendelig stor i de livsforløb som SAKSO er en del af i en given periode.

Valg af faglig tilgang og tænkning må derfor aldrig blive fastlåst til bestemte faglige metoder, da den unge ellers risikerer at gå glip af væsentlige udviklingsmuligheder som følge af forsimplede teoretiske forståelsesrammer i en kompleks virkelighed og livssituation.

I SAKSO arbejder vi derfor hele tiden på at skabe og udvikle samarbejder, der passer til den enkelte unge og familiernes behov.

Man ser fødderne iført gummisko af en ung person ved starten af en pil malet på asfalt
 
 

I SAKSO arbejder vi hele tiden på at skabe og udvikle samarbejder, der passer til den enkelte unge og familiernes behov.

SAKSO – samarbejder omkring livet i praksis.

citationstegn

Jeg har kontaktet SAKSO og fået hjælp kl. 3 om natten

— Ung tilknyttet SAKSO

SAKSO er der altid når jeg har brug for hjælp og støtte

— Ung tilknyttet SAKSO

Muligheden for at bo i egen lejlighed har været godt for mig

— Ung tilknyttet SAKSO

Selvom jeg brænder dem af, brænder de mig ikke af

— Ung tilknyttet SAKSO

Jeg føler at SAKSO er det sted jeg har været, der har givet mig størst mulighed for at udvikle mig og være selvstændig, men samtidig har jeg haft et sikkerhedsnetværk og støtte”

— Ung tilknyttet SAKSO

Brug for særligt tilrettelagte sociale foranstaltninger?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan tilrettelægge et forløb for jer.