Sammenslutning af konsulenter på det sociale område

Støtte- og kontaktperson

Støtte- kontaktperson.

Relationsorienteret socialpædagogisk arbejde.

En grundlæggende del af SAKSOs arbejde, er arbejdet som støtte- kontaktperson for børn, unge, unge voksne og familier. Dette arbejde har været SAKSOs kerneydelse siden 1998.

Støtte- og kontaktpersonordningen retter sig imod børn, unge og unge voksne som blandt andet er karakteriseret ved:

  • psykosociale problemstillinger
  • misbrug og begyndende misbrugsproblematikker
  • kriminalitet og påbegyndt kriminalitetstruet adfærd
  • diagnoser og psykiatriske lidelser, eksempelvis ADHD, OCD, autismespektrumforstyrrelser, Tourettes Syndrom, selvskadende adfærd og borderline-problematikker.
  • stærke kriseprægede reaktionsmønstre
  • ”de stille unge”
  • svære og komplekse familiemæssige problemstillinger