Sammenslutning af konsulenter på det sociale område

Bolig med udvidet støtte

Tilbuddet om bolig med udvidet støtte, henvender sig til unge, som vurderes til at have de grundlæggende kompetencer til at kunne bo selvstændigt, og som samtidig har brug for tæt støtte og opbakning, i forhold til at få en dagligdag til at fungere.

Tilbuddet består af:

  • Indskrivning i en af SAKSOs lejligheder
  • Tilknytning af fast kontaktperson
  • Hjælp og støtte til kontakt med alle relevante myndigheder og den unges netværk
  • Praktisk pædagogisk støtte i dagligdagen
  • Udvikling af den unges personlige ressourcer
  • Motivation til skabelse og fastholdelse af en indholdsrig dagligdag
  • Botræning
  • Støtte til påbegyndelse af uddannelsesforløb og arbejdsmarkedstilknytning
  • Støtte til skabelse og vedligeholdelse af sociale netværk
  • Døgndækning 24/7

Den unge har altid to kontaktpersoner tilknyttet, i forbindelse med indskrivning i en af SAKSOs lejligheder.