Sammenslutning af konsulenter på det sociale område

Tilbud i sakso

Støtte- kontaktperson.

Relationsorienteret socialpædagogisk arbejde.

En grundlæggende del af SAKSOs arbejde, er arbejdet som støtte- kontaktperson for børn, unge, unge voksne og familier. Dette arbejde har været SAKSOs kerneydelse siden 1998.

Støtte- og kontaktpersonordningen retter sig imod børn, unge og unge voksne som blandt andet er karakteriseret ved:

  • Socialt/pædagogisk miljøarbejde med børn/unge.
  • Psykologisk samtaleforløb med børn/unge og deres familie.
  • Undervisning/testning og specialundervisning tilrettelagt efter folkeskoleloven.
  • Udvikling og fastholdelse i forhold til arbejdsmarkedet.
  • Pædagogisk observation og udredning med henblik på anbringelse.
  • Undervisning og supervision af socialpædagogiske faggrupper.
  • Strukturerede familiesamtaler med henblik på udvikling af forældrekompetence.