Sammenslutning af konsulenter på det sociale område

Visitation

  • Henvendelse fra sagsbehandler enten via mail eller telefon til en af SAKSOs konsulenter med drøftelse af den pågældende sag.
  • Herfra sendes relevante sagsakter fra sagsbehandler til SAKSO med aftale om hvornår sagsbehandler får tilbagemelding.
  • Sagsakter læses og drøftes ved førstkommende konsulentmøde i SAKSO.
  • Der træffes aftale med sagsbehandler om arbejdsmøde mellem sagsbehandler og den pågældende konsulent, hvor også sagens omfang, arbejdsopgaver og længden af arbejdet præciseres.
  • Ved arbejdsmødet drøftes sagen i yderligere detaljer.
  • Herfra aftales et møde med den unge, eventuelt forældre, samt sagsbehandler og konsulent fra SAKSO.