Sammenslutning af konsulenter på det sociale område

Værdigrundlag

SAKSO arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til udsatte børn, unge, unge voksne og deres familier.
Konkret viser det sig ved, at SAKSO fastholder, at der ikke skal skabes pædagogiske og psykologiske systemer, som børn og unge og deres familier skal passes ind i. I SAKSO arbejder vi i stedet med at skabe og udvikle tiltag, der passer til den enkelte unge og families behov. Tiltag der skal give støtte til at opnå selvstændighed i, og kontrol over eget liv.

Samtidig arbejder SAKSO ud fra et værdigrundlag, der er baseret på anerkendelse af menneskers liv og handlinger. Dette indebærer en grundlæggende holdning til, at mennesker handler ud fra hvad de har lært i livet, og at denne læring kun kan ændres og udvikles gennem anerkendelse. Anerkendelse som grundlag for at forstå, og som kan medvirke til at skabe udvikling og forandring.