Sammenslutning af konsulenter på det sociale område

Hvad laver SAKSO

  • Social relations arbejde, rådgivning, vejledning og pædagogisk arbejde med børn/unge/”unge voksne”. Arbejdet kan foregå på institutioner, i hjemmet, i egen bolig eller på gadeplan.
  • Tilsynsopgaver med børn og unge på institution, på eget værelse og i hjemmet.
  • Akutarbejde i forhold til børn/unge i krise eller uden fast bosted.
  • Undervisning, testning og specialundervisning tilrettelagt efter folkeskoleloven.
  • Retsrepræsentation.
  • Støtte til at udvikle og fastholde uddannelses-og arbejdsforløb.
  • Visitation, udredning og motivation til andre foranstaltninger, herunder kuratorfunktion der varetager pædagogisk udredning og observation med henblik på anbringelse