Sammenslutning af konsulenter på det sociale område

Om SAKSO

SAKSO består af rutinerede socialarbejdere (konsulenter) med erfaring fra socialt arbejde med børn og unge og deres familier. Derudover er der en psykologisk konsulent som varetager familiesamtaler, undervisning og supervision.
Konsulenterne arbejder individuelt eller parvis på den enkelte opgave, men dækker altid hinanden ind ved ferie, kurser eller lignende.

SAKSO har fælles administration og fælles supervision af konsulenterne. Desuden er folkeskole- og specialundervisningslærer Ilse Ekstrand tilknyttet SAKSO.